Historie

Als baby kwam Douwe Versluis met z'n ouders vanuit de Wieringer meer naar het landbouwbedrijf aan de Urkerweg 16 nabij Emmeloord. Na het afronden van de Middelbare Landbouwschool werd overeengekomen dat hij op het eigen bedrijf werkzaam zou blijven.

Veranderende tijden en de steeds sneller op gang komende mechanisatie binnen de landbouwsector maakte echter al snel duidelijk, dat het bedrijf in de toekomst te klein zou zijn om voor twee gezinnen brood op de plank te brengen. Een mogelijkheid zou een meer intensievere teelt zijn of wel op een of andere manier een 'nevenbedrijf' beginnen. Het gegeven dat met name inwoners uit Emmeloord nog al eens consumptieaardappelen bij het landbouwbedrijf van Versluis kwamen kopen maakte bij vader en zoon het idee los om naast aardappelen ook andere producten van het eigen bedrijf rechtstreeks aan de consument aan te bieden, zoals uien en winterwortelen. Het bleek een goede gedachte en de verkoop kwam snel op gang. Uiteindelijk onstond in een hoek van de bedrijfsschuur een van de eerste 'boerderijwinkels' in de Noordoostpolder en was binnen het agrarische bedrijf van Versluis een tweede bedrijfstak gevestigd.

Deze ontwikkeling ging niet geheel zonder slag of stoot, maar uiteindelijk kon het bedrijf ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast werd de verkoopruimte uitgebreid en de teelt van eigen producten aangepast op de vraag van de consument. Echt uitbreiding van de winkel kwam pas goed op gang nadat Douwe Versluis met onderwijzeres Marianne Hooyer in het huwelijk trad en zij in 1977 het bedrijf overnamen.

Nu gaat het snel met de ontwikkeling van de boerderijwinkel. Het assortiment wordt uitgebreid en een kippenschuur wordt gebouwd waarin zo'n 1850 scharrelkippen in worden ondergebracht. De eieren worden in de winkel aangeboden.

Naast etenswaren worden, eind jaren 80, ook pot- en tuingrond en voorjaarsplanten aangeboden. Daarnaast wordt begin jaren 90 een groentenspeciaalzaak geopend in de Zeeasterstraat in Emmeloord. De groenten die daar worden verkocht zijn afkomstig van Landwinkel Versluis.

(dit is een ingekorte versie van het krantenartikel 'Polderwinkelier in hart en nieren', klik hier voor het volledige artikel)

Wat is Landwinkel?
Ongeveer 100 boerderijwinkels mogen zich Landwinkel noemen en daar komen er ieder jaar enkele bij. Landwinkel is een coöperatie van samenwerkende boeren met een boerderijwinkel. Daar heeft u ook voordeel van! Door samen te werken vindt u in uw Landwinkel uw eigen streekproducten, maar ook eerlijke en heerlijke producten uit andere regio's. Uw boodschappen doen bij een Landwinkel is een beleving! Een pure beleving, wel te verstaan.